Back

Documentaţii procedura autorizare

Documentaţii procedura de revizuire AIM nr. 25 din 11.12.2018 - SC ECOSUD SA

Raspuns titular activitate depozit - ECOSUD SA la observatiile primite din partea publicului in etapa de dezbatere publica

OBSERVATIILE PUBLICULUI (AFISATE IN FORMATUL PRIMIT LA APM ILFOV), CA URMARE A DEZBATERII PUBLICE CARE A AVUT LOC IN DATA DE 02.04.2020, IN SCOPUL ACTUALIZARII AUTORIZATIEI INTEGRATE DE MEDIU PENTRU „DEPOZITUL ECOLOGIC DE DESEURI SOLIDE URBANE SI INDUSTRIALE ASIMILABILE VIDRA”, PUNCT DE LUCRU - COMUNA VIDRA, SAT SINTESTI, JUDETUL ILFOV

COMPLETARI OBSERVATIILE PUBLICULUI

Anunt dezbatere publica

Raportul de amplasament și Studiul de dispersie actualizate ca urmare a observatiilor primite pe parcursul procedurii

Concluzii la studiul de impact asupra starii de sanatate a populatiei pentru obiectivul ''Depozit Ecologic Vidra'' sat Sintesti, judetul Ilfov

Formular de solicitare ECOSUD SA

Raport de amplasament  ECOSUD SA

 

Documentaţii procedura autorizare SC ECOREC SA

Raport de amplasament SC ECOREC SA

Formular de solicitare SC ECOREC SA

 

Documentaţii procedura autorizare SC ROREX PIPE SRL

Raport de amplasament SC ROREX PIPE SRL

Formular de solicitare SC ROREX PIPE SRL

 

Documentaţii procedura autorizare SC DEMECO SRL

Raport de amplasament SC DEMECO SRL

Formular de solicitare SC DEMECO SRL

 

Documentaţii procedura autorizare SC INTERPROD SRL

Raport de amplasament INTERPROD

Formular Complex 1  Peris INTERPROD

 

Documentaţii procedura autorizare SC PICOVIT-ROM IMPEX SRL

RAPORT DE AMPLASAMENT 2017

Formular de solicitare AIM SC PICOVIT-ROM IMPEX SRL

 

Documentaţii procedura autorizare SC ECOSUD SA

Raspuns dezbatere publica

Observatiile publicului

Anunt dezbatere publica

Formular de solicitare

Raport de amplasament

Anexa A - Documente

Anexa B - Planuri si harti

Anexa C - Buletine de analiza

Studiu de dispersie al poluantilor atmosferici pentru Depozitul Ecologic Vidra_rev02

Anexa A - Harti de dispersie

 

Documentaţii procedura autorizare SC ECOREC SA

Raspuns dezbatere publica

Observatiile publicului

Anunt dezbatere publica

Formular de solicitare AIM

Raport de amplasament

Raport privind starea de referinta

CENTRALIZATOR APA FORAJE 2010-2016

CENTRALIZATOR SOL 2016

Statie de sortare Glina

Istoric Glina

Incadrare

Planuri

Tarif etapa de analiza preliminara

Anunturi publice solicitare AIM