“Plan de management integrat şi campanie de informare, educare şi conştientizare pentru Situl Natura 2000 Scrovistea ROSCI0224 şi ROSPA0140”

Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov va implementa, în calitate de beneficiar, proiectul “Plan de management integrat şi campanie de informare, educare şi conştientizare pentru Situl Natura 2000 Scrovistea ROSCI0224 şi ROSPA0140”, proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Sectorial Mediu.

 Proiectul, implementat în perioada 16.08.2012 – 15.08.2014, în regiunea Bucureşti - Ilfov, îşi propune să contribuie la îmbunătăţirea semnificativă a stării de conservare favorabilă a Sitului Natura 2000 Scroviştea (ROSCI0224 şi ROSPA0140), a speciilor şi habitatelor de interes comunitar ale acestuia, în cadrul unui proces consultativ deschis, transparent şi participativ vizând elaborarea planului de management integrat şi informarea/conştientizarea factorilor interesaţi cu privire la beneficiile conservării unui Sit Natura 2000.

 

În cadrul proiectului vor fi derulate următoarele activităţi:

  • Realizarea Planului de Management Integrat al sitului Natura 2000 Scroviştea (întocmirea studiilor aferente: antropic, de biodiversitate şi cartografiere GIS);
  • Realizarea a doua sondaje de opinie pentru evaluarea rezultatelor obţinute ca urmare a promovării proiectului la nivelul comunităţilor locale ce se găsesc pe teritoriul sau în vecinătatea sitului Natura 2000 (Periş, Balteni, Ciolpani); 
  • Redactarea, tipărirea şi distribuirea materialelor informative pentru promovarea proiectului; 
  • Realizarea unei pagini web de promovare a proiectului; 
  • Organizarea de întâlniri publice pentru promovarea proiectului; 
  • Organizarea de expoziţii de fotografii şi ateliere de lucru în cadrul şcolilor, pe tema speciilor de interes comunitar prezente în sit;
  • Instruirea reprezentantilor apartinând celor două organizatii custode (CEU Pro Natura si Asociatia pentru Protectia Habitatelor Naturale), cat si Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov si Agentiei pentru Protectia Mediului Bucuresti, referitor la cunostintele necesare pentru implementarea Planului de management al Sitului Natura 2000 Scrovistea.

Prezentare proiect (PowerPoint)


“Parteneriat în vederea elaborării planurilor de management / planurilor integrate de management pentru arii protejate apartinând complexelor de ecosisteme din bazinul Dunării Inferioare şi râurile tributare Ialomita si Călmătui (PARTMAP)”