Biodiversitate

Diversitatea biologică înseamnă variabilitatea organismelor vii din toate sursele, inclusiv, printre altele, a ecosistemelor terestre, marine şi a altor ecosisteme acvatice şi a complexelor ecologice din care acestea fac parte; aceasta include diversitatea în cadrul speciilor, dintre specii si a ecosistemelor.

Resursele biologice includ resurse genetice, organisme sau părţi din ele, populaţii sau orice alte componente biotice ale ecosistemelor având folosinţă sau valoare efectivă sau potenţială pentru umanitate.

Conservarea, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului, inclusiv conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică, sunt obiective comunitare esenţiale şi de interes general.

Pentru a menţine sau a restaura habitatele naturale sau speciile sălbatice de interes comunitar  la un stadiu corespunzător de conservare, sunt  desemnate siturile Natura 2000, astfel încât să se creeze o reţea ecologică europeană coerentă -  Reteaua Natura 2000 - instrumentul principal al Uniunii Europene de conservare a naturii.


Natura 2000 SPA

Natura 2000 SPA

 

La nivelul judetului Ilfov, exista un sigur sit Natura 2000 Gradistea-Caldarusani – Dridu, ce a fost declarat arie de protecţie specială avifaunistică prin Hotărârea de Guvern 1284/2007, având o suprafaţă de 6 642.3 ha, făcând parte din regiunea biogeografică continentală.

            Lacul şi Padurea Caldausani se afla la 45 km deBucureşti şi reprezinta o zona turistica. Lacul este un vechi liman fluviatil, padurea dn jurul lui formand o vegetatie forestiera ce adaposteste specii de stejar, plop, salcii etc. Zona Caldarusani reprezinta un mozaic de habitate ( acvatic, padure, pajiste),relativ izolat de presiunea antropica.Pe malul lacului se afla Manastirea Caldarusani, punct de vedere turistic şi istoric.manastirea a fost ctitorita de domnitorul Matei Basarab în anul 1683, lacasul reprzentand un important centru de cultura, incare au fost expuse colectii de manuscrise bisericesti, cat şi alte tiparituri religioase.

            Zona Caldarusani reprezinta un complex de ecosisteme (lac şi padure), fiind un mediu propice pentru dezvoltarea speciilor de flora şi fauna salbatica. în urma cercetarilor efectuate în teren, au fost identificate aproximativ 70 de specii de pasari, regasindu-se în Anexa 1 a Directivei 79/409 EEC privind conservarea pasarilor salbatice adoptata la 2 aprilie 1979 ( Ciconia ciconia, Ardea purpurea, Nycticoras nycticoras, Circus pygarus), etc.

         Situl natura 2000 Gradistea - Caldarusani-Dridu a fost luat in custodie de care Consortiul format din Asociatia pemtru Protectia Habitatelor Naturale si Clubul ecologic Unesco Pro Natura. ( Convenstia de custodie nr.004/19.02.2010.

         Acest sit găzduieşte efective importante ale unor specii de păsări protejate: starc galben (Ardeola ralloides), rata rosie ( Aythya nyroca), buhai de balta (Botaurus stellaris),Chirighita neagra (Chlidonias niger), Barza alba (Ciconia ciconia),  erete de stuf (Circus aeruginosus), lebada de iarna (Cygnus cygnus),egreta mica(Egretta garzetta), egreta alba (Egretta alba),piciorong (Himantopus himantopus), starc mic (Ixobrychus minutus), ferestras mic ( Mergus albellus), batus (Philomachus pugnax), crestet cenusiu (Porzana parva),  crestet pestrit (Porzana porzana), ciocaintors (Recurvirosta avosetta),  chira de balta (Sterna Hirundo), fluierar de mlastina (Tringa glareola).

            Situl este important pentru popuatiile cuibatoare ale speciilor urmatoare: Aytya nyroca, Ardeola ralloides, Nycticoras nyctocoras.

            Situl este important în perioada de migratie pentru : Phalacrocorax pygmeus, Ardeola ralloides, Egretta garzeta, Cygnus olor, Anser albifrons.

            în perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta, fiind posibil candidat ca sit RAMSAR.

            Ca şi  categorii depasari protejate, exista: numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 23; numar de alte specii migratoare l listate în anexele Conventiei asupra specii migratoare ( Bonn): 60; numar de specii perixilitate la nivel global:3.

 

Formularul standard

Harta SPA-ului