Deseuri

Principalele activităţi desfăşurate pe domeniul DESEURI sunt:

  • Urmarirea implementării legislaţiei din domeniul deşeurilor la nivel judeţean.
  • Asigurarea unui sistem funcţional de colectare, validare si prelucrare a datelor si informaţiilor privind implementarea legislaţiei naţionale şi europene din domeniul deşeurilor
  • Asigurarea accesului publicului la informaţiile privind gestionarea deşeurilor în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare
  • Fundamentarea tehnică a politicilor, strategiilor şi planurilor de acţiune în domeniul gestionării deşeurilor, prin asigurarea documentaţiei specifice
  • Elaborarea rapoartelor privind starea mediului pentru domeniul gestionării deşeurilor
  • Colaborarea cu Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, consiliile locale , agenţii economici din judeţ şi alte organisme de specialitate din domeniu

Tabel colectori deseuri metalice