Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov

 

Aleea Lacul Morii Nr. 1 Sector 6 Bucuresti

(Accesul se face din Soseaua Virtutii, zona Pod Ciurel Click pentru harta )

Tel 021/4301402; 0749 598 865 (secretariat); 0749 812 885 (reglementari); 0767 583 702 (consultanta)

e-mail: office[@]apmif.anpm.ro

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL Luni - Vineri 9.00 - 12.00 (miercuri si program de la ora 16.00 – 18.30, doar pe baza de solicitare scrisa, specificand domeniul de activitate si transmisa prin e-mail cu 24 de ore inainte pe adresa: office@apmif.anpm.ro)

PROGRAM DE AUDIENTE - DIRECTOR EXECUTIV ALINA POSTEIU

MARTI SI JOI 10.00 - 12.00

CERERE – TIP audienta pentru programare prealabila

 

ANUNT IMPORTANT!

 

Avand in vedere faptul că resursele software aferente aplicatiilor specializate de mediu sunt limitate ceea ce conduce la blocarea portalului securizat de raportare: https://raportare.anpm.ro atunci cand sunt foarte multe conexiuni simultane, in vederea eficientizarii activitatii de raportare a datelor de mediu, ANPM recomandă ca efectuarea raportărilor să se efectueze dupa următorul calendar:

 

LCP+Inventare Locale

17-23 ianuarie 2022

21-27 februarie 2022

28-06 martie 2022

 

Ambalaje+Statistica Deseurilor+Uleiuri+Electrice

24-30 ianuarie 2022

31 ianuarie -06 februarie 2022

07-13 martie 2022

14-27 martie 2022

 

COV

7 -20 februarie 2022

28 martie-03 aprilie 2022

04-10 aprilie2022

 

ANUNȚ 

PRIVIND PROGRAMUL CU PUBLICUL

 

În vederea evitării pe cȃt posibil, a contactului direct între persoane, recomandăm persoanelor fizice şi juridice transmiterea în format electronic a documentaţiilor/raportărilor/petițiilor, la adresa de email: office@apmif.anpm.ro sau prin poștă/curier, la adresa: Aleea Lacul Morii nr. 1, Sector 6, București.

Începând cu data 25.10.2021, accesul publicului în incinta APM ILFOV, va fi permis în conformitate cu prevederile art. 6, alin (1) din HOTĂRÂREA nr. 91 din 22.10.2021 privind stabilirea unor măsuri suplimentare în scopul gestionării riscului de sănătatea publică cauzat de numărul mare de infectări cu virusul SARS-CoV-2, doar persoanelor care fac dovada vaccinării, trecerii prin boală în ultimele 180 de zile sau testării.

 

 

Reguli interne privind asigurarea desfasurarii activitatii la locul de munca in conditii de securitate si sanatate

Nota de serviciu pentru tot personalul APM, pentru asigurarea desfasurarii activitatii la locul de munca in conditii de securitate si sanatate

In atentia intregului personal APM, in completarea Notei de serviciu

Anunt dezinfectie

Proces verbal de receptie pentru servicii de dezinfectie

Masuri de protectie a populatiei si animalelor impotriva contaminarii cu substante biocide folosite in cadrul tratamentelor de dezinsectie, dezinfectie, deratizare

 

COMUNICAT

APM ILFOV informează publicul interesat că a fost publicat Ordinul nr. 1150/11.06.2020 pentru aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuala a autorizațiilor de mediu și autorizațiilor integrate de mediu în M.O. nr. 495/11.06.2020

   ANUNŢ

Având în vedere încetarea stării de urgență şi a instituirii stării de alertă conform Hotărârii nr.24/14.05.2020 a Comitetului Naţinal pentru Situaţii Speciale de Urgenţă cu privire la aprobarea instituirii stării de alertă la nivel naţional şi a măsurilor de prevenire şi control al infecţiilor, în contextul situaţiei epidemiologice generate de virusul SARS-COV2, A.P.M. Ilfov anunță publicul că, începând cu data de 18.05.2020, se reia activitatea de relații cu publicul la sediu de luni până vineri în intervalul orar 9.00 – 12.00 (miercuri si program de la ora 16.00 – 18.30, doar pe baza de solicitare scrisa, specificand domeniul de activitate si transmisa prin e-mail cu 24 de ore inainte pe adresa: office@apmif.anpm.ro), în următoarele condiţii:
- Accesul în instituție va fi permis numai cu mască și mănuși
- În incintă purtarea MĂŞTII astfel încât NASUL ŞI GURA SĂ FIE ACOPERITE este OBLIGATORIE.
- ESTE OBLIGATORIE DEZINFECTAREA MÂINILOR la intrarea în incintă
- DISTANŢA ÎNTRE PERSOANE VA FI DE MINIM 2 METRI
- ESTE INTERZIS ACCESUL PERSOANELOR A CĂROR TEMPERATURĂ CORPORALĂ MĂSURATĂ LA INTRAREA ÎN INCINTĂ, DEPĂŞEŞTE 37,3 0C
- SEMNAREA DOCUMENTELOR SE VA FACE DOAR CU PIXUL PROPRIU.
Reamintim cetățenilor că toate documentele/petițiile/ cererile/etc. adresate Agenției pentru Protecția Mediului Ilfov se pot trimite şi prin e-mail la adresa office@apmif.anpm.ro sau prin poștă/curierat la adresa: Str. Aleea Lacul Morii nr. 1, Sector 6, Bucureşti.

Recomandăm ca doar în cazuri excepționale și dacă nu există o altă alternativă de transmitere a documentelor, acestea să fie depuse la registratura instituției, pentru a limita cât mai mult interacțiunea între persoane
Pentru relaţii suplimentare puteţi suna la numerele de telefon: 021/4301402 - Relaţii cu publicul între orele 9.00 – 12.00 , iar pentru consultanţă privind emiterea actelor de reglementare la numarul de telefon: 0767583702                    

Observatiile publicului ca urmare a dezbaterii publice ECO SUD SA pot fi consultate in sectiunea Autorizatia integrata de mediu/ Documentatii procedura autorizare

 

        ANUNT DEZBATERE PUBLICA SC ECO SUD SA

         APM Ilfov garanteaza dreptul cetăţenilor de a avea acces la informaţii clare, cuprinzătoare cu privire la modul de reglementare a obiectivului ECO SUD SA şi incurajeaza pe toti cei interesati sa-şi expuna opiniile privind documentatia supusa dezbaterii publice, in scopul actualizarii autorizatiei  integrate de mediu nr 25/2018.

 

         Pe langa modalitatile de transmitere a observatiilor cu privire la documentatia supusa dezbaterii publice, in scopul actualizarii autorizatiei  integrate de mediu nr 25/2018,  prezentate in anuntul de dezbatere publica, afisat pe site-ul APM Ilfov, secțiunea www.anpm.ro/web/apm-ilfov/documentatii-procedura-autorizare si http://www.anpm.ro/web/apm-ilfov/acasa, APM Ilfov pune la dispozitia publicului interesat numarul de telefon 0767 583 702, ce va fi alocat in data de 02.04.2020 in intervalul orar 9.00-18.00, doar publicului interesat sa faca observatii cu privire la dezbaterea publica a solicitarii ECO SUD.

 

         In acest fel, publicul poate să prezinte în scris sau verbal comentariile, dezbaterea publica facilitând participarea unui public mult mai larg, respectând prevederile impuse de starea de urgenta in care se afla tara noastră, fără a restrictiona numarul persoanelor participante la limita capacitatii unei sali de sedinta.

 

         Precizam ca toate observatiile vor fi analizate in cadrul procedurii si se va tine cont de ele in luarea deciziei. Conform legislatiei in vigoare comentariile justificate ale publicului vor fi consemnate într-un proces-verbal al dezbaterii publice, care va fi publicat pe site-ul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov.

 

 

                                   

ATENȚIE!

Datorită unor probleme legate de serviciul YAHOO MAIL este posibil ca unele mesaje transmise de instituția noastră către dumneavoastră să fie livrate cu intârziere sau deloc, de aceea vă recomandăm să folosiți alte adrese de email în relația cu ANPM si APM, respectiv la înregistrarea în Sistemul Informatic Integrat de Mediu (SIM) pentru efectuarea raportărilor conform obligațiilor legale. 

Pentru schimbarea adresei de email YAHOO pentru punctele de lucru deja înregistrate în Sistemul Informatic Integrat de Mediu (SIM) se va proceda la selectarea opțiunii “Recuperare cont” din cadrul portalului securizat de raportare: https://raportare.anpm.ro

 

 Efectuarea platilor, reprezentand taxe/tarife pentru obtinerea avizelor/autorizatiilor de mediu, emise de institutia mai sus mentionata, se va efectua prin intermediul Oficiilor Postale sau a Bancilor/Trezoreriilor, cu urmatoarele date:

APM Ilfov
Cod Fiscal 9828989
Cont RO88TREZ4215032 XXX000366
Trezorerie Ilfov

La depunerea dosarului se va prezenta obligatoriu copie dupa chitanta/OP (emisa de Oficiul Postal/ cu viza banci/trezoreriei pentru plati cu OP), care fac dovada platii.